Usługi i współpraca

Koszty w Rolnictwie to współdziałanie w celu podnoszenia efektywności produkcji poprzez zbieranie danych produkcyjnych i księgowych naszych Klientów. Pomagamy im zrozumieć i określić możliwości zmian w gospodarstwie, fermie lub zakładzie. Jesteśmy przygotowani do pracy w produkcji roślinnej, zwierzęcej i innych przedsięwzięciach związanych z branżą rolniczą. Oferujemy i wykorzystujemy nietuzinkowe narzędzia analityczne dostosowane do potrzeb i wymagań klientów:

  • raporty
  • audyty
  • monitoring
Ostatecznym celem jest dostarczenie rzetelnej i poufnej informacji dla właściciela i/lub zarządu, tak aby jak najefektywniej wykorzystywał posiadane zasoby i mógł nimi świadomie zarządzać, niezależnie od sytuacji rynkowej.